"Μαμά, τι σημαίνει Χωριό" - IMBA

“Μαμά, τι σημαίνει Χωριό”

BRAND CAMPAIGN

“Μαμά, τι σημαίνει Χωριό”

The concept

Traveling to the Greek countryside and offering a healthy, alternative food choice – a way out of the urban pattern – the TVC campaign gives a taste of the purity and freshness of the products of Biologiko Xorio, the biggest chain of organic products in Athens.

The wide variety and range of products are presented through a clever concept that unfolds around a simple and at the same time "complex" question.

  • Creative Advertising
  • Brand Strategy
  • Digital Campaigns
  • Video productions